• Սեփական տուն 164 ք․մ
  • Սեփական տուն 80 ք․մ
  • Սեփական տուն 120 ք․մ
  • Սեփական տուն 145 ք․մ
  • Գրասենյակային կառույց 60 ք․մ
  • Գրասենյակային կառույց 250 ք․մ
  • Գրասենյակային կառույց 300 ք․մ
  • Վերնաշենք
  • Վերնաշենք
  • Վերնաշենք