• Սեփական տուն 164 ք․մ
 • Սեփական տուն 80 ք․մ
 • Սեփական տուն 120 ք․մ
 • Սեփական տուն 145 ք․մ
 • Գրասենյակային կառույց 60 ք․մ
 • Գրասենյակային կառույց 250 ք․մ
 • Գրասենյակային կառույց 300 ք․մ
 • Վերնաշենք
 • Վերնաշենք
 • Վերնաշենք
 • Կցակառույց
 • Կցակառույց
 • Ամբուլատորիա
 • Արարողությունների դահլիճ 60 տեղ
 • Անցակետ
 • Մինի թռչնանոց